Porta Corba i semicircular


Porta automatica corba o semicircular d'obertura central, constituida per 2 fulles mobils corredisses que es desplacen radialment i en sentits oposats per davant de 2 fulles fixes, i alliberen una amplia zona de pas lliure. Porta de gran bellesa per a entrades singulars.

Característiques a destacar

  • Amplia gamma d'accessoris
  • Conforme a la normativa vigent
  • Servei integral Manusa
  • Porta per a transit elevat i ordenat
  • Elegant, estetica i amb personalitat
  • Excel.lents acabats
  • Amplia zona de pas lliure
  • Tecnologia punta. Fiabilitat


S.A.T.
Servei Assistència Tècnica

972 64 14 16