Porta Hermètica Hospital


Porta automatica corredissa d'obertura lateral o central. Constituida per 1 o 2 fulles mobils d'execució especial que es desplacen lateralment i alliberen, en obrir, una amplia zona de pas lliure. Se segella hermeticament contra un marc perimetral en tancar.
. Nucli aillant en poliureta injectat a 50 kg/m3 de densitat tipus M1.
. Taulell interior en DM a les dues cares.
. Folrat exterior en diferents materials i acabats.
. Espiell enrasat amb vidre de camera.
. Manetes embotides o superposades.
. Perfils perimetrals en junta de goma.

Característiques a destacar

  • Porta automatica de gran transit
  • Conforme a la normativa vigent
  • Servei integral Manusa
  • Silenciosa, elegant, neta, robusta
  • Sistema regulable de segellat
  • Connectable a ordinador central
  • Amplia gamma d'accessoris


vídeo producte

detalls tecnics

S.A.T.
Servei Assistència Tècnica

972 64 14 16