Tipus de fulla

Seleccioni el tipus de porta que vol veure.

MANUSA disposa tot tipus de fulla per adaptar-se a qualsevol necessitat.

Per poder oferir sol.lucions a tots els sectors del mercat, Manusa ha optat per diversificar les aplicacions tradicionals de les portes automatiques. Exemple d'això són la recent incorporació de portes giratories i les seves noves linies de producte, destinades a ambits rel.lacionats amb la sanitat i els serveis.