Skip to main content
Un 147% més de concentració de CO2 es va registrar el 2018 respecte a l’època preindustrial. Estem parlant d’uns valors molt perjudicials per al nostre planeta. Des del 1990 fins al 2019, el metà i l’òxid nitrós han provocat un increment del 43% en el forçament radioactiu total; i el CO2 un 80%. Tenir com a propòsit baixar aquests valors d’emissió dels GEI (Gasos d’Efecte Hivernacle) farà que la radiació no elevi les temperatures dels climes terrestres, i no presenciem escalfament global.

L’aprovació del pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització per reduir el consum d’energia dels comerços té com a objectiu una modificació temporal de l’abast i de les obligacions de gestió i consum eficient definides al Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE ).

El Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, sobre mesures d’estalvi i eficiència energètica, que obliga als establiments i els locals a peu de carrer a comptar amb portes de tancament automàtic. Instal·lar una porta automàtica implica per als establiments fer una inversió que, a més de complir amb la normativa vigent, també obtenir una millora de l’espai físic per fer més fàcil, segura i eficient l’accés de les persones.

Un bon assessorament fa que cadascun dels projectes reuneixi característiques diferents per així comptar amb una solució personalitzada de la màxima qualitat i assegurant un servei òptim. Però totes les nostres instal·lacions es caracteritzen per una cosa en comú; en la ràpida obertura i tancament dels nostres accessos, permetent mantenir la temperatura de l’interior, contribuint així a disminuir el consum d’energia.